• Mon. Oct 18th, 2021

Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummy -text ända sedan

Byjill_hellstrom

Sep 27, 2021

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy -text från tryck- och typindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummy -text ända sedan 1500 -talet, då en okänd skrivare tog en typ av kök och förvrängde den för att göra en bok med exemplar. Det har överlevt inte bara fem århundraden, utan också språnget till elektronisk inställning, förblir i stort sett oförändrat. Det populariserades på 1960 -talet med utgivningen av Letraset -blad som innehåller Lorem Ipsum -passager, och mer nyligen med programvara för publicering av skrivbord som Aldus PageMaker inklusive versioner av Lorem Ipsum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *